Превозвач

Дата на издаване на лицензията

Номер на лицензията

Обхват на лицензията

Българска железопътна компания АД

15.04.2005 г. BG
10.01.2007 г. EU

201

Превоз на товари

Булмаркет – ДМ ООД

24.10.2005 г. BG
10.01.2007 г. EU

202

Превоз на товари

“БДЖ  – Товарни превози” ЕООД

31.01.2008 г. EU

203

Превоз на товари

“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

31.01.2008 г. EU

151

  Превоз на пътници

 Газтрейд АД

01.10.2008 г. EU

204

 Превоз на товари

 Унитранском АД

 01.10.2008 г. EU

205

 Превоз на товари

“Ди Би Шенкер Рейл България” ЕООД

13.05.2010 г. EU

206

 Превоз на товари

„Експрес Сервиз” ООД       10.06.2010 г. EU            207         Превоз на товари
Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”       28.04.2011 г. EU            208         Превоз на товари
“КАРГО ТРАНС ВАГОН БЪЛГАРИЯ” АД       11.05.2011 г. EU            209         Превоз на товари
“Порт Рейл” ООД       11.04.2012 г. EU            210         Превоз на товари