Членове на Портала на българските железопътни предприятия са 7 фирми железопътни превозвачи (с българско и чуждо участие), които извършват над 45% от товарните железопътни превози и 50% от обема на извършената работата в България.

Списък на членовете: