Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
http://www.mtitc.government.bg/
Изпълнителна Агенция “Железопътна Администрация”
http://www.iaja.government.bg/
Сдружение ЖП Моделисти
http://www.railwaymodel.eu/
M Carroll Bulgarian Law Firm
http://www.mcarroll.info/
“Български Държавни Железници” ЕАД
http://bdz.bg/
Национална компания “Железопътна инфраструктура”
http://www.rail-infra.bg/
Международно пътническо бюро “Рила”
http://www.bdz-rila.com/

Междуправителствена организация за международни железопътни превози
http://www.otif.org/
Европеската комисия DG Tren
http://ec.europa.eu/transport/rail/index_en.html
Европеската комисия DG Tren
Европейска железопътна агенция
http://www.era.europa.eu/
Era
Изпълнителна агенция Транс-европейска транспортна мрежа
http://ec.europa.eu/ten/transport/agency/index_en.htm
Изпълнителна агенция Трансевропейска транспортна мрежа
Асоциация на жп операторите
http://www.atoc-comms.org
Асоциация на жп операторите
Общност на европейските железници
http://www.cer.be/
Управляващ комитет по Споразумението за изграждане на високоефективна и високоскоростна железопътна мрежа в Югоизточна Европа (SEECP)
http://www.seecp.gr
SEECP
Вагоноремонтен Завод-99 АД гр. Септември
http://www.vrz99.bg
Вагоно-ремонтен завод Карлово АД
http://www.vrz-karlovo.com
ОСЖД
http://www.osjd.org
ОСЖД
Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”
http://www.vtu.bg
vtu
Международен железничарски съюз – UIC
http://uic.asso.fr
UIC
Международен комитет по железопътен транспорт – CIT
http://www.cit-rail.org
Международен съюз на компаниите за комбинирани превози – UIRR
http://www.uirr.com
Международен железопътен вестник
http://www.railwaygazette.com/
Международен портал за железопътен транспорт
http://www.railway-technology.com/
Mеждународен железопътен вестник
http://www.railjournal.com/
IRJ
Железопътен портал
http://www.rinsider.ro/
Eвропейска асоциация на консултантите по безопасността на превозите на опасни товари
http://www.easadg.org/
Българският институт за стандартизация
http://www.bds-bg.org
Мрежа за знания в публичните услуги
http://www.publics.bg
Български локомотивен форум
http://www.lokforum.com
Портал Железниците днес
http://railwaystoday.eu/

Транспортал

Форум за Балкански Транспорт и Инфраструктура

Клъстър Зелен Транспорт

Списание ЖИТ

Вещи лица

ЖП Моделисти

Медиатор

Долни Раковец