Основната цел и насока за бъдеща дейност на АБЖП е да подпомага за развитието и практическото изпълнение на национална транспорта стратегия, чрез развитие на железопътните и комбинирани превози, с внедряването на логистични интелигентни и информационни системи, като работи за безпроблемна интеграция на България в Европейския Съюз и изграждането на единно европейско железопътно пространство. АБЖП ще участва активно в усъвършенстването на правната база на международния транспорт и спедицията в страната и чужбина, както и във формирането на транспортната политика на България. С предприетите активни действия и инициативи сдружението има за цел създаването на пазарно-ориентиран бизнес климат в България, особено по отношение на българското транспортно, фискално, митническо и външнотърговско законодателство.