Годишен финансов отчет на АБЖП за 2014 г. вкл. счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите.

Годишен финансов отчет на АБЖП за 2015 г. вкл. счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите.

Годишен финансов отчет на АБЖП за 2016 г вкл. счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите.

Решение на Софийски Градски Съд от 05.03.2015 г.