Асоциацията на Българските Превозвачи и Интермодални Оператори АБЖП е учредена на 26 януари 2010 г. със следните основни цели:

1. Да представлява бранша на българските железопътни превозвачи и интермодални оператори, да защитава интересите му в страната и чужбина;

2. Да усъвършенства правната база на железопътния и интермодалния транспорт в България и да издига реномето на железопътния транспорт и професиите в него като:

  • Внедрява и следи за прилагането на нормативи за качеството на предлаганите от българските железопътни превозвачи и и интермодални оператори – членове на АБЖП превози и услуги;
  • Приема и контролира спазването на Професионален и Етичен кодекс от членовете на АБЖП;
  • Организира професионалното обучение и квалификация на кадри за нуждите на железопътните превозвачи и интермодални оператори.