АБЖП обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателите и клиентите получават:

  • Гаранция за компетентност и високо качество на превозите и услугите;
  • Финансова стабилност и търговска етика на железопътните превозвачи и и интермодални оператори;
  • Ясни и точни условия на превозния договор, формулирани в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на АБЖП, които дефинират отговорността на железопътни превозвачи и и интермодални оператори – членове на АБЖП към клиента;
  • Гаранция за защита интересите на товародателите и клиентите, за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването, обработката и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на превозвача”