ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2013
Превозени товари – хил. тона 13 538.9
в т. ч. вътрешни превози 10 152.0
международни превози 3 386.9
Извършена работа – млн. ткм 3 246.0
в т. ч. вътрешни превози 2 376.2
международни превози 869.8

 

30.05.2014
nsi.bg