ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2012
Превозени товари – хил. тона 12 469.8
в т. ч. вътрешни превози 8 953.4
международни превози 3 516.4
Извършена работа – млн. ткм 2 907.6
в т. ч. вътрешни превози 2 011.3
международни превози 896.3

 

28.05.2013 nsi.bg