План за оздравяване и развитие на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2015 – 2022 г.

Този документ е създаден и с цел да бъде подложен на публичен дебат. Решенията, които са заложени в него, изискват широк консенсус от всички страни, които имат залог в успеха на БДЖ. Готови сме да обсъдим всички конструктивни и трезви предложения.

Съдържание:
1. Анализ на дейността на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2002 – 2014 г., на консолидирана база Страница 10
2. План за оздравяване и развитие на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2015 – 2022 г., на
индивидуална база Страница 44
3. План за оздравяване и развитие на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2015 – 2022 г., на
индивидуална база Страница 181
4. План за оздравяване и развитие на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2015 – 2022 г., на индивидуална база Страница 414
5. Бизнес план на Групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2015 – 2022 г., на консолидирана база Страница 464