За първи път от началото на годината частните железопътни компании изпревариха по обем превози държавната компания “БДЖ-Товарни превози”. Това показва статистиката за сектора на Асоциацията на българските железопътни превозвачи.

Според данните на бранша от началото на годината насам пазарният дял на БДЖ се е свил до 40 процента, а останалите 60 на сто се разпределят между няколко частни компании.

Все още най-сериозен конкурент на държавния превозвач остава Българската железопътна компания (БЖК), която е собственост на румънската “Груп Феровиар Ромън”. Именно с тази компания са свързани и минималните надежди, че в конкурса за приватизация на “БДЖ-Товарни” ще има поне един сериозен кандидат.

Големият ръст и разместването на съотношението БДЖ – частни превозвачи обаче се дължи на изключително бързите темпове, с които се развива “ДБ Шенкер”. По неофициална все още статистика през последните по-малко от два месеца компанията е достигнала пазарен дял от 20 на сто. За това много спомага и новооткритият блок-влак от Пристанище Русе до Германия. Пилотният за България проект е базиран на принципа на интермодалния транспорт, свързващ железопътен и автомобилен транспорт. Превозвач по новия маршрут е именно “ДБ Шенкер”. Реално в момента има сериозен ръст на товарите, превозвани с влак, заради привличането на транзит от Федералната република от частния превозвач, който от години обслужва “Асарел Медет”.

От началото на годината по-силно се представят и още два от частните жп превозвачи “Порт Рейл” и “Булмаркет”.

Според данните за пазара на товарните превози с влак към края на миналата година “БДЖ-Товарни превози” все още са имали 65-процентен дял. През последните години обаче има трайна тенденция за намаляването му както се вижда от следващите диаграми.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Пазарен дял на жп превозвачите по години.

http://clubz.bg/