ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

БАЛАНС НА ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ към 31.12.2014 година

ИЗТЕГЛИ

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ към 31.06.2014 година

ИЗТЕГЛИ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
КЪМ 31.06.2014 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ към 31.03.2014 година

ИЗТЕГЛИ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
КЪМ 31.03.2014 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ