АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2016 година

“БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2016

Анализ за дейността на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за 2016 година

“БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД Отчет за финансовото състояние КЪМ 31.12.2016 Г.

ХОЛДИНГ БДЖ – АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА. ОСНОВНИ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЯНУАРИ- ДЕКЕМВРИ 2016 година

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД Отчет за финансовото състояние

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД Група Отчет за печалбата или загубата и друг всеобхватен доход към 31.12.2016