„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОПЕРАТИВЕН ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за 3-те месеца на 2015 година

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.03.2015

ИЗТЕГЛИ

Анализ за дейността на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за първо тримесечие на 2015 година

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.03.2015

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД БАЛАНС към 31.03.2015 година

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ГРУПА БАЛАНС към 31.03.2015 година

ИЗТЕГЛИ