АНАЛИЗ за дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2014 година

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.12.2014 г.

ИЗТЕГЛИ

АНАЛИЗ за дейността на „БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД за 2014 г.

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 31.12.2014

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2014

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД Група ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2014

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2014

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД Група БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2014

ИЗТЕГЛИ

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА. ОСНОВНИ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЯНУАРИ –МАРТ 2014 година

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2014

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за 3-те месеца на 2014

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2014

ИЗТЕГЛИ

АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА НА 2014 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

 

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.06.2014

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД Група БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.06.2014

ИЗТЕГЛИ

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД Група КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ЮНИ
2014 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА. ОСНОВНИ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЯНУАРИ –ЮНИ 2014 година

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.06.2014

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за 6-те месеца на 2014

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.06.2014

ИЗТЕГЛИ

АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЗА ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2014 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ