“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 г.

ИЗТЕГЛИ

АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЗА 2013 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЗА 2013 г.

ИЗТЕГЛИ

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА. ОСНОВНИ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЯНУАРИ –ДЕКЕМВРИ 2013 година

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 година.

ИЗТЕГЛИ

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД Група КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

 

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2013

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД Група БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2013

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2013

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за 3-те месеца на 2013

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.03.2013

ИЗТЕГЛИ

Анализ за дейността на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за първите три месеца на 2013

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.06.2013

ИЗТЕГЛИ

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА. ОСНОВНИ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЯНУАРИ – ЮНИ 2013

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД Група БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.06.2013

ИЗТЕГЛИ

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД  Група КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ЮНИ

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за 6-те месеца на 2013

 ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.06.2013

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.06.2013

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за 6-те месеца на 2013

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.09.2013

ИЗТЕГЛИ

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА. ОСНОВНИ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2013

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД Група БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.09.2013

ИЗТЕГЛИ

„ХОЛДИНГ БДЖ” – ЕАД Група КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2013

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за 9-те месеца на 2013

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.09.2013

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.06.2013

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за 9-те месеца на 2013

ИЗТЕГЛИ