“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2012

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2012

ИЗТЕГЛИ

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД Група БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2012

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2012

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ  31.12.2012

ИЗТЕГЛИ

“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2012

ИЗТЕГЛИ

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ” ЕООД ОТЧЕТ ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕМНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ  31.12.2012

ИЗТЕГЛИ