ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, РАНЕНИ И УБИТИ 2012 ГОДИНА
брой
Наименование на показателите 2012
Произшествия Убити Ранени
Общо 90 21 39
Сблъсък 5 1 5
Дерайлиране 3
Произшествия на жп прелези 30 7 15
Произшествия с хора, причинени от движещо се железопътно средство 52 13 19
Пожар в подвижния състав
Други

 

28.05.2013 nsi.bg