ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, РАНЕНИ И УБИТИ 2013 ГОДИНА
брой
Наименование на показателите 2013
Произшествия Убити Ранени
Общо 61 24 42
Сблъсък 2
Дерайлиране 2
Произшествия на жп прелези 22 6 24
Произшествия с хора, причинени от движещо се железопътно средство 34 18 18
Пожар в подвижния състав
Други 1

 

30.05.2014
nsi.bg