Отчет БДЖ 2018 година

Отчет БДЖ 2017 година

Отчет БДЖ 2016 година

Отчет БДЖ 2015 година

Отчет БДЖ 2014 година

Отчет БДЖ 2013 година

Отчет БДЖ 2012 година

Отчет БДЖ 2011 година

Отчет БДЖ 2010 година

Отчет НКЖИ 2018 година

Отчет НКЖИ 2017 година

Отчет НКЖИ 2016 година

Отчет НКЖИ 2015 година

Отчет НКЖИ 2014 година

Отчет НКЖИ 2013 година

Отчет НКЖИ 2012 година

Отчет НКЖИ 2011 година

Влаккилометри 2014

Влаккилометри 2013

Дължина на железопътните линии в България 2014

Дължина на железопътните линии в България 2013

Железопътни произшествия, ранени и убити 2014

Железопътни произшествия, ранени и убити 2013

Превозени железопътни товари и извършена работа 2014

Превозени железопътни товари и извършена работа 2013

Превозени опасни товари жп транспорт 2014

Превозени опасни товари жп транспорт 2013

Превозени пътници (жп транспорт) и извършена работа 2014

Превозени пътници (жп транспорт) и извършена работа 2013

Пазарен дял на жп превозвачите в България за 2015 година

План за оздравяване и развитие на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2015 – 2022 г.