СПОРАЗУМЕНИЕ  между Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора и Правителството на Република България за граничен контрол и процедури в железопътния трафик

СПОГОДБА  между правителството на Република България и правителството на Румъния за работата на железопътните гранични преходи

СПОГОДБА  МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ГРАНИЧЕН ПРЕХОД СВИЛЕНГРАД – КАПЪКУЛЕ И ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАНИЧНАТА ГАРА КАПЪКУЛЕ

СПОГОДБА  между Министерството на транспорта на Република България и Министерството на транспорта на Руската федерация за организация на пряка международна железопътно-фериботна връзка между пристанищата Варна (Република България) и Кавказ (Руска федерация)

ПРАВИЛНИК  ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ПО ПРЯКАТА МЕЖДУНАРОДНА ЖЕЛЕЗОПЪТНО-ФЕРИБОТНА ВРЪЗКА ПРЕЗ ПРИСТАНИЩАТА ВАРНА (РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ) И КАВКАЗ (РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ)