Slide background

Машаб

Наши членове са 7 железопътни превозвачи, които през 2013г. съвкупно извършват над 45% от товарните железопътни превози и 50% от обема на извършената работата в България.

Отговорност

Ние представляваме българските железопътни превозвачи и интермодални оператори и защитаваме интересите им в страната и чужбина.

Сигурност

Чрез услугите на членове ни предоставяме на товародатели и клиенти ясни и точни условия на превозите, включително гаранция за високо качество, търговска етика и защита за компенсация на щети.

Подпомагане и развитие на нациолната транспортна стратегия

 Развитие на железопътните и комбинирани превози, внедряването на логистични интелигентни и информационни системи, както и интеграция на България в Европейския Съюз и изграждането на единно европейско железопътно пространство.

Нашата визия

  • АБЖП обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателите и клиентите получават:
  • Финансова стабилност и търговска етика на железопътните превозвачи и и интермодални оператори;
  • Ясни и точни условия на превозния договор, които дефинират отговорността на железопътни превозвачи и и интермодални оператори – членове на АБЖП към клиента;
  • Гаранция за защита интересите на товародателите и клиентите, за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването, обработката и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на превозвача”

Нашите членове

Членове на Асоциацията на Българските Железопътни Превозвачи са 7 фирми железопътни превозвачи (с българско и чуждо участие), които през 2013г. съвкупно извършват над 45% от товарните железопътни превози и 50% от обема на извършената работата в България.